תזונה בת קיימא

"רפורמה חברתית תתאפשר רק לנוכח שינוי אישי וכן אמיתי של יחידים רבים. התיקון של היחיד הוא התיקון של החברה" (מהאטמה גנדי)

רבים מאיתנו כבר מבינים את ההשפעות של פסולת, זיהום אוויר, זיהום מים (ועוד) על הסביבה שלנו ועל בריאותנו, אך לא רבים מכירים את ההשפעה הקריטית שיש למזון שלנו בתחום זה. בתכנית זו נעסוק בקשר שבין תזונה, בריאות וסביבה ונעמוד על היבטים שונים של טביעת הרגל האקולוגית של המזון.

טביעת הרגל האקולוגית היא שטח האדמה והמים הנדרש על מנת לספק לאורך זמן בלתי מוגבל את רמת החיים הנוכחית של אוכלוסיה מסוימת בטכנולוגיות הקיימות. טביעת הרגל האקולוגית היא שיטת מדידה חשובה למדידת השפעותינו על הסביבה. עיקר חשיבותה בכך שהיא מציבה לפנינו את מכסת המשאבים העומדת לרשותנו מבלי שנפגע במערכות הטבעיות בעולם. הטכניקה המחקרית נושאת בחובה הזדמנות להביא לידי ביטוי את ערכי האחריות וליישם תרבות ארגונית של ניהול סביבתי. השקפה וחזון המאמצים את ערכי הקיימות, מבטיחים: אם נשתמש רק במשאבים העומדים לרשותנו, נוכל להבטיח את רווחת המין האנושי גם במהלך הדורות הבאים!

במהלך התוכנית נחשף להשפעות האדם על הסביבה והמשמעויות הסביבתיות והבריאותיות של מרכיבי המזון השונים; נכיר את הגורמים המרכיבים את טביעת הרגל האקולוגית ואמצעים לצמצומה, נלמד ונתרגל מיומנויות חקר, ניזום שותפויות ביצירת שינוי ונצא לקהילה במטרה להעלות את המודעות הסביבתית.

דרך ההכרות עם השינויים ביחסי האדם והסביבה והיווצרות המשבר הסביבתי, יפתחו התלמידים מודעות להשפעות הסביבתיות, כלכליות, חברתיות ובריאותיות של תעשיית המזון בחיינו. התלמידים יחשפו לעקרונות של תזונה בריאה ומקיימת כפתרון לאתגרי תעשיית המזון, יגבשו עמדה ויפתחו תחושת אחריות ומוטיבציה לפעול למען בריאות האדם והסביבה. דרך ההתנסות בחשיבה, תכנון, וביצוע פרויקט יקדמו התלמידים יוזמות ופעילויות לעידוד תזונה בריאה ומקיימת ברמה המקומית – בית ספרית וקהילתית.

התוכנית מציעה ערך מוסף ייחודי והוא פרויקט חקר בתחום. התלמידים ייהנו מלמידה מבוססת פרויקט (PBL) , יחקרו, יעמיקו ויובילו שינוי התנהגותי בסביבה הקרובה. התוכנית פועלת להקניית ערכים של אחריות, מחויבות, מנהיגות, אקטיביזם ומחקר שתוצאותיו משפיעות על הבריאות ועל העולם!

  • "הצלחת שלי" – תזונה בת קיימא – תכנית חינוכית לחטיבת ביניים
  • חשיבה מסדר גבוה, למידה מבוססת פרויקט, מיומנויות חקר, מקומיות, אקטיביזם סביבתי
  • 5 יחידות בנות שני שיעורים (כל יחידה 90 דק') + סיור, יום שיא מסכם להצגת התהליך ותוצרי התוכנית

לעוד תוכניות:

דילוג לתוכן