מנהיגות אקלימית

"אתה לא יכול לעבור יום אחד מבלי שתהיה לך השפעה על העולם שסביבך. מה שאתה עושה עושה את ההבדל ואתה צריך להחליט איזה סוג של הבדל אתה רוצה לעשות." (ג'יין גודול)

לתרבות השפע והצריכה של ימינו יש מחיר סביבתי משמעותי. כל פעולה שאנו עושים בחיי היום-יום שלנו תלויה במשאבי טבע, כל קיומנו תלוי בטבע- האוויר שאנו נושמים, האדמה שלנו, המים, המזון שלנו וכל המוצרים שאנו צורכים. השימוש הגובר במשאבים מתכלים מהווה סכנה אמיתית להמשך קיומם ואף גורם נזק בלתי הפיך למערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ. בנוסף, תהליכי הייצור פולטים חומרים המזהמים את האוויר ופוגעים בבריאות האדם והסביבה. גזי החממה הנפלטים לאוויר מאיצים את תופעת ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים. מדינות העולם נדרשות לקבל החלטות, למצוא פתרונות ולהתוות מדיניות ברת קיימא להתמודדות עם משבר האקלים.

התוכנית מקנה למשתתפיה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות מידעניות שיסייעו להם לפעול בשיקול דעת, על ידי עיבוד מידע וחשיבה ביקורתית, הבחנה בין עובדות לדעות והסקת מסקנות. המשתתפים והמשתתפות בתוכנית יכירו בחשיבותו של המדע והטכנולוגיה לקידום האנושות, יבינו את אתגרי המציאות בתחום האקלים, ויתמלאו מוטיבציה לקחת חלק בקהילה יוזמת ופועלת. במסגרת התוכנית ילמדו התלמידים על יזמות, מנהיגות נוער ואקטיביזם סביבתי, וכן יכירו עקרונות לתכנון וניהול פרויקט/יוזמה להתמודדות עם משבר האקלים. התוכנית תוביל את התלמידים משלב החלום ועד לשלב הביצוע והצגת הפרוייקט.

  • מנהיגות אקלימית – תכנית חינוכית לעל יסודי
  • חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות מידעניות, חינוך 2030, למידה מבוססת פרויקט, אקטיביזם
  • 10 יחידות בנות שני שיעורים (כל יחידה 90 דק') + 2 סיורים, יום שיא מסכם להצגת התהליך ותוצרי התוכנית
  • מותאם להפעלה על ידי סגל הוראה מקומי

לעוד תוכניות:

דילוג לתוכן