קיימות במאה ה- 21

"כשאנו מנסים לתפוס כל דבר בעצמו, אנו מגלים כי הוא מחובר לכל דבר אחר ביקום." (ג'ון מיור)

קיימות הינה תפיסת עולם הדוגלת ברעיונות ובמעשים שיעזרו למנוע את קריסתן של מערכות אקולוגיות וחברתיות ויבטיחו את הקיום והחוסן של מערכות אלו, בהווה ובעתיד, לטובת חיוניותה ושלמותה של הסביבה הטבעית ולטובת כבודם ורווחתם של בני האדם.

קיימות הינה תפיסת חיים שחותרת למימוש הפוטנציאל האנושי ולקידום השגשוג החברתי, מתוך מודעות ואחריות לכך, שיש להבטיח את החיוניות והשגשוג של משאבי הטבע והסביבה, כמו גם את ההגינות, הזמינות והתקינות התפקודית של המערכות החברתיות בחינוך ובבריאות, בתעסוקה ובפנסיה, בדיור וברווחה, בתרבות ובאזרחות הדמוקרטית.

תוכנית זו מציגה נושאים שונים הקשורים לתחום ידע זה וכרוכים ביעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (SDGs). הכנת הדור הבא לעולם המשתנה תדיר, למקצועות המחר ולצרכי החברה ההולכת וגדלה, תוך הגנה וכבוד למשאבי הטבע המצומצמים העומדים לרשותנו ולרשות הדורות הבאים. התוכנית מניחה לפתחינו מבט מפוכח על היקף המשימה הניצבת בפני הדורות הבאים ועל הצורך במנהיגות אמיתית לאורך הדרך. התכנית מבקשת ללוות את משתתפיה בגיבוש מנהיגות סביבתית ונקיטת פעולה בשטח.

מטרת התוכנית היא לחשוף את התלמידים למשבר הסביבתי, תוך קשירת העבר ההווה והעתיד, דרך הדיון בשאלות מדוע התרחש המשבר, כיצד הוא משפיע על ההווה וכיצד ישפיע על העתיד.

מלבד הרחבת הידע, התוכנית שמה דגש על החיבור הרגשי של התלמידים והמורים כאחד. תוך פיתוח מיומנויות חברתיות רגשיות (SEL), מבינים התלמידים את עומקו והיקפו של המשבר הסביבתי, והקשר בינו לבין הפעולות והבחירות היומיומיות שלנו – ויכולתנו העתידית להביא לפתרון המשבר. כחלק מהתוכנית, עוברים התלמידים תהליך אשר בונה תחושת אחריות ושותפות, על מנת לייצר מוטיבציה משותפת, החל מקבוצת התלמידים, הכיתה, השכבה, בית הספר וכלה בקהילה בכללותה, להנהיג שינוי ולפעול בכלים אקטיביסטיים, על מנת לקדם שינוי ופעולה במציאות.

  • קיימות במאה ה-21 – תכנית חינוכית לגילאי על- יסודי
  • מהגלובאלי ללוקאלי, קיימות כתפיסת עולם ודרך חיים, למידה משמעותית, אקטיביזם
  • 10 יחידות בנות שני שיעורים (כל יחידה 90 דק'), יום שיא מסכם להצגת התהליך ותוצרי התוכנית
  • מותאם להפעלה על ידי סגל הוראה מקומי

לעוד תוכניות:

דילוג לתוכן