השותפות היא הדרך לקיימות

לצעד ירוק ניסיון רב בעבודה מול שותפים מגוונים. כחלק מתפיסת עולמנו, בכל רשות מקומית או מרחב פעולה, אנו משקיעים בבניית תשתית בת קיימא של שיתופי פעולה, מארג בעלי עניין ושותפים לתוכנית או לפרויקט. הדרך לבסס את השותפויות ואת מעגל בעלי העניין המחויב לתוכנית, היא להקים צוותי היגוי, ולהניע את הצוות להיפגש, להתעדכן, לשתף בידע ורעיונות ולייצר סינרגיה ועבודה משותפת למען הצלחת הפרויקט או התוכנית ברמה העירונית או האזורית.

בכל צוות היגוי אנו מקפידים לכלול את כלל השותפים ובעלי העניין המשפיעים או מושפעים, ויש להם יכולת לקדם את התוכנית או הפרויקט. באופן קבוע, יושבים בצוותי ההיגוי נציגי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה במחוז הרלוונטי, מקבלי ההחלטות ברשות המקומית מתחום החינוך ומתחום הסביבה, נציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה הפועל במרחב, ובהתאם לתוכנית נציגי גופים ירוקים נוספים, נציגי גופים אקדמיים, נציגי עסקים במרחב, נציגי ציבור, פעילים ועוד. לכל תוכנית נוצרת מפת בעלי עניין ושותפים ייחודית לה. אנו משקיעים משאבים רבים ביצירת הקשרים ומערכות היחסים בין השותפים, במטרה שהתוכנית תוכל להמשיך ולהתקיים גם לאחר שאנחנו, צעד ירוק, נסיים את חלקנו ונצא מהתמונה, כי כך אנו מאמינים – בבניה של תשתיות בנות קיימא בתוך הרשות המקומית.

השותפים שלנו | צעד ירוק: חינוך סביבתי וחינוך לקיימות ברמה הארצית

השותפים שלנו לדרך

לאורך כל שנות עבודתנו, אנו שואפים לשיתוף פעולה מול גורמים רבים במשרד להגנת הסביבה ובמשרד החינוך בכל המחוזות והרשויות. משרדי ממשלה נוספים איתם פעלנו בשיתוף פעולה לאורך הדרך היו – משרד האנרגיה וחברת החשמל, משרד התחבורה ומשרד המשפטים, בתוכניות שביצענו בתמיכתם.

אנו מקדמים קשרי עבודה פוריים עם גורמים מקצועיים בעולם האקדמי, בכללם 'המארג', המעבדה לניטור אנטמולוגי, המעבדה לבינה מלאכותית בתחום המדע האזרחי של אוניברסיטת חיפה ועוד. 'צעד ירוק' נמצאת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב בהפעלת ההדרכה בבניין פורטר ללימודי הסביבה. בנוסף עומדת צעד ירוק בקשר עם עשרות מומחים בתחומים שונים, ארגונים וחברות. בתחום החינוך הסביבתי, צעד ירוק חברה ושותפה בייסוד פורום ארגוני החינוך למצעד האקלים וארגוני החינוך למען האקלים.

דילוג לתוכן