שימור טבע ומגוון מינים מקומי

"בני האדם לא טוו את רשת החיים. אנחנו רק סיב אחד בתוכה. כל מה שאנו עושים לרשת, אנו עושים לעצמנו. כל הדברים קשורים יחד. כל הדברים מחוברים." (הצ'יף סיאטל)

ישראל נתברכה בטבע עשיר וייחודי ובמגוון רחב של מערכות אקולוגיות. מיקומה של ישראל כ"צומת" בין שלוש יבשות יצר עושר מרהיב של בתי גידול המכילים מגוון ביולוגי ומגוון מינים עשיר מאד. אולם, בעשורים האחרונים העולם עובר שינויים עצומים בשל פעילות אנושית, הבאים לידי ביטוי גם בישראל. הפיתוח האינטנסיבי, תרבות הצריכה והגידול הדמוגרפי העולמי מובילים לניצול יתר של משאבי הטבע, הרס של בתי גידול ושינוי אקלים המשנים את פני כדור הארץ. אחד הביטויים העיקריים של מכלול שינויים אלה הוא משבר מגוון ביולוגי שלא היה כמותו מאז היווצרות החיים על פני כדור הארץ.

מחקרים מראים שהחוויה בסביבה הטבעית הינה קריטית לחיבור רגשי אל הסביבה ולעיצוב תפיסות של דאגה לסביבה ונכונות להתגייס למענה. היציאה החוצה – לסביבה הטבעית, מייצרת חוויית פליאה, מעוררת את הסקרנות הטבעית, ומחזקת את תחושת הנוחות, הבטחון והמסוגלות לשהות בחוץ. היציאה לטבע מעניקה לילד הרפתקאה בלתי נשכחת – זמן להתבוננות, חקר ולמידה בלתי אמצעית המאפשרת לילד קשר מיוחד, מסקרן ומלמד עם הסביבה אותה יפגוש גם מחוץ לשעות הלימודים. כל אלה יזרעו בליבם של הילדים כבר מגיל צעיר את הזרעים לאהבת הטבע ועשויים להשפיע על תפיסת עולמם כמבוגרים.

התוכנית החינוכית לשימור וניטור מגוון המינים המקומי נוגעת בסוגיות גלובליות כגון שינויי האקלים ומשבר המגוון הביולוגי, תוך חיבור אמיתי וממשי אל הביטוי של אותן סוגיות בסביבה הקרובה אלינו. התכנית פועלת לחיזוק והגברת הסקרנות, הפליאה והחיבור הרגשי של התלמידים לטבע על ידי מפגש בלתי אמצעי עם הטבע המקומי, ובמקביל רכישת ידע על סוגיות סביבתיות גלובאליות באוריינטציה מחקרית.

הרציונל החינוכי של התכנית מבקש לייצר חוויה רגשית חיובית בטבע כדי ליצור תחושת שייכות, מחויבות ונכונות להתגייס לפעילות למען הסביבה. התוכנית מובילה את התלמיד ללמידה עצמית מבוססת פרויקט (PBL) אשר כוללת תכנון, הובלת וביצוע פעולה תורמת למען הסביבה . פעילות שימור מגוון מינים בביה"ס מהווה פעילות מודל ושלד, אליה ניתן לשלב תכניות של אימוץ אתר, שיתופי פעולה לגורמים חיצוניים וחיבור חשוב לעיר ולשכונה. בפעילות מתנסים הן התלמידים והן צוות בית הספר בפעילות שטח (מעבדת שדה) לאיתור וזיהוי מגוון המינים החיים באזור שלהם. הילדים לומדים שהטבע מדהים ומסקרן גם בשדה הצמוד לבית הספר, נחשפים לסוגיות של שימור מול פיתוח ובונים במהלך השנה מאגר מתוקשב של תמונות מגוון המינים, שנגיש ברשת לכלל התושבים. כל בית ספר בוחר סוגיה בה הוא מעוניין להוביל שינוי ומקדם פעילות אקטיביזם סביבתי בשיתוף הקהילה. בסוף השנה מציגים נציגי כל בית ספר את הפרויקט שביצעו בכנס בית ספרי או עירוני.

  •  ניטור ושימור מגוון המינים המקומי – תכנית חינוכית לגילאי היסודי והעל-יסודי
  • חינוך מבוסס מקום, סוגיות טבע מקומי, מיומנויות חקר וניטור, טכנולוגיות חדשות, אקטיביזם
  • 5 יחידות בנות שני שיעורים (כל יחידה 90 דק') + 3 מעבדות שדה, ניתן להרחיב ליותר יחידות, יום שיא מסכם להצגת התהליך ותוצרי התוכנית
  • אירועי שיא בתחום ניטור מגוון המינים- ביו בליץ
  • התאמה לבתי גידול שונים: טבע עירוני, נחלים, חוף וים
  • מותאם להפעלה על ידי סגל הוראה מקומי

לעוד תוכניות:

דילוג לתוכן