חינוך לקיימות במרחב המוניציפלי

"תשתית הוא מונח המציין יסודות מבניים אשר מספקים את המסגרת לתמיכה במערכת כולה”

הרשויות המקומיות בארץ הינן בעלות השפעה אדירה על האוכלוסייה שבתחומן, בשנים האחרונות כוח ההשפעה שלהן לקביעת מדיניות, עיצוב של דעות, מערכות חינוך, קהילות ואורחות חיים ברשות- הולך וגדל. אם יפעלו באופן מתוכנן ונחוש לבניית תשתיות התומכות בהשגת אורח חיים מקיים, חיבור מקומי, טיפוח שייכות ומתוך כך מעורבות ואחריות של אזרחים למען הסביבה המקומית ניתן יהיה להשיג שינויי מקומי משמעותי מאד ואף שינוי בקנה מידה ארצי ועולמי.

משחר הקמתה, המיקוד והייחודיות של חברת 'צעד ירוק' היה העבודה הרשותית. נדב גופר, מנכ"ל ומייסד החברה צמח ברשות מקומית והביא את עולם המושגים וארגז הכלים הנחוץ להנחת ומיסוד תשתיות רשותיות לחינוך לקיימות. לאורך העשור האחרון ליווינו רשויות רבות בכל הארץ, ובפרט את רכזי החינוך הסביבתי ברשויות, בהובלת והטמעת חינוך לקיימות.

רשויות מקומיות הן אורגן חשוב במיוחד בהטמעת קיימות והתמודדות עם המשבר הסביבתי ומשבר האקלים. במיוחד ברשויות מקומיות חשובה בניית התשתית והחוסן שיאפשרו קידום תהליכי חינוך סביבתי. נקודת המבט של ניהול החינוך לקיימות ברשות המקומית מגלה שדות פעילות שונים אשר בהם ניתן לקדם תהליכים לחיזוק התשתית המוניציפאלית לחינוך סביבתי. גיוס והכשרה מקצועית לכ"א המוביל שינוי, יצירת תרבות ארגונית של שיתופי פעולה ורשת שותפים המגדילים את ההון החברתי למען חינוך סביבתי, אפיון אג'נדה רשותית להטמעת קיימות ובניית תשתית חומרי לימוד ומתודולוגיות עדיפות להטמעת אג'נדה זו, כולן דוגמאות לתהליכים כמעט מהפכניים שמתרחשים היום ברשויות בארץ בהם מסתמנות שיטות עבודה חדשניות והישגים מרשימים.

לעוד תוכניות:

דילוג לתוכן